Main
АХҚО Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті (АХҚО комитеті)
АХҚО-да қаржылық қызметтерді және олармен байланысты қызметті реттеу үшін «Астана» халықаралық қаржы орталығы туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сәйкес құрылған АХҚО-ның тәуелсіз реттеушісі.
Комитеттің мақсаты – АХҚО қаржы жүйесінің қауіпсіздігі мен сенімділігін қолдау және АХҚО-дағы қаржы нарықтарының әділдігін, тиімділігі мен ашықтығын қамтамасыз ету арқылы бизнеске жәрдемдесу. АХҚО комитетінің реттеу саласына банк ісі, сақтандыру, капитал нарықтары, исламдық қаржыландыру, қаржылық технологиялар саласындағы қаржылық және нарықтық қызметтер, сондай-ақ қосалқы қызметтер кіреді.
Комитеттің мақсаты – АХҚО қаржы жүйесінің қауіпсіздігі мен сенімділігін қолдау және АХҚО-дағы қаржы нарықтарының әділдігін, тиімділігі мен ашықтығын қамтамасыз ету арқылы бизнеске жәрдемдесу. АХҚО комитетінің реттеу саласына банк ісі, сақтандыру, капитал нарықтары, исламдық қаржыландыру, қаржылық технологиялар саласындағы қаржылық және нарықтық қызметтер, сондай-ақ қосалқы қызметтер кіреді.

88

лицензияланған фирмалар

29

қаржылық қызметтердің түрі

8

нарықтық қызметтердің түрі

5

қосалқы қызметтердің түрі
Соңғы жаңалықтар
Алдағы іс-шаралар